Geri

İKİZLER BURCU

(21/22 Mayıs – 21 Haziran)

İkizler burcu Hava elementinin değişkenidir ve Zodyakta 3. evdir, bu ev iletişimin, ilk orta öğenimin ve kardeşlerle ilgili evdir. Bu ev zodyakta gece 01-03 arasını işaret eder. Bu aynı zamanda gece namazıdır. Allah ile metafizik rezonansın en güçlü olabilecek saatlerdir. İkizler aynı zamanda 13 Ağustos 610 yılı Mekke’de 02:19’da Alak Suresiyle gelmeye başlayan Kuran’ın Yükselen burcudur Kuran herşeyi çifter çifter açıklar, her şeyi bir çizgiyle kesin olarak ikiye ayırır, yaşamı bu dualizmle açıklar, iletişimin Meleği olan Cebrail’in 11. evden sonra ki evidir 3. ev ve İkizler Kova’dan sonraki burçta temsil edilir. İkizler burcu yükseleniyle gelen Kuran’ın ilk emri Haberi “OKU”dur. Buradaki okumak sadece yazılı bir metni okumak değil hayatı okumaktır. Hayat, herşeyin keskin ve kesin bir çizgiyle sağlam parametrelerle ikiye ayrılmadan okunamaz. Kuran’ın ikinci adı yani eski değimle göbek adı, modern adla Nickname’i FURKAN yani ( Kriterlerle Paradigmalarla) ayıran kriterler demektir. İşte bu kriterler ve haberler birer mesajdır insana anlayana tabiki. İkizlerin önemli esması Habirdir, haberdar olmaktır, insana en büyük haberi getiren Cebril’dir, Tevrat’ı, Müjdeli Haber anlamına gelen İncil’i ve Okumak anlamak anlamına gelen KURAN’ı da haber olarak Cebrail getirmiştir. Bu tam bir iletişimdir kusursuzca gerçekleşen. Dünyada tüm iletişim Sıfır ve Bir li ASCII yedi adet (Fatiha ilkeleridir 7) kodla olur mesela A harfi 110 0001’dir. Burada Sıfır hiçliği yokluğu ve 1’i de Allah’ı ve onun tekliği şekilde anlamalıyız çünkü varlığın asıl sebebi o, gerçek ve sonsuz var olacak olan da o. Aslında dünyada tüm ses ve görüntü aktarımı bununla en iyi şekilde yapıldı. İkizlerin en öne çıkan esmları Habir Basir, Semi değil aynı zamanda ALİM’dir yöneticisinin Merkür olmasından dolayı. İkizler iletişimci iyi konuşmacı bir burçtur ve 3. ev de buna temsilcidir. Kabe’de Kuzey Toprak köşesi ve Doğu Hava elementi köşesinin olduğu duvar’da Kuzey köşesine komşu üçte birlik duvarla temsil edilir. İkizler burcu ellerimizde aklı simgeleyen Şahadet parmağımızda ikinci boğumda temsil edilir, bu boğum Kova ve Terazi boğumlarının arasındadır, insan beyninin gezegeni Merkür yöneticisi olan İkizler bir yanda soğuk akıl sahibi KOVA’nın alt boğumda diğer yanda üst boğumda sevgi sembolü Venüs’ün burcu Teraziyi tutar ve hem sevgiyi hem Aklı böylece kontrol eder. Bu parmağın yazdığı herşeyde her harekette bükülmelerde en önemli işlevi görür aklı ve sevgiyi yanına alarak yazılar yazdırır. Elbette bu kalemi tutan ve iki boğumu Ahlak ve Adalet olan Başparmakla da olmaktadır. Bu parmağa takılacak bir yüzük İkizlerin baş rengi Güneşin ve Merkürün Akıl ve aydınlatma rengi açık sarıdır. Kabe’nin köşelerinde veya duvarlarında ikizler hem Güneşin doğduğu köşe de hemde Kabe’nin Kuzey Batı’ya bakan duvarında üçe bölümünde ikinci ve orta kısmıdır ve burası aynı zamanda Kabe’nin Hicri İsmai tarafınında ortası olan duvardır. Bu taraf telefonun icad edildiği ve bir çok bilimsel icadın çıktığı Batı Avrupa ve Doğu Amerika’yı da işaret ederek iletişimi en güçlü şekilde kullanan İngiltere’yi de göstermektedir ki Londra iletişim dili olarak kullanılan İngilizcenin de başkentidir ve İkizler Dil ve diller öğrenmeye en yatkın ve istekli burçtur.

( İslami Astroloji, Kabenin Hayat Şifreleri, Ellerimizin Dili ve Şahitliği adlı kitaplarımızdan alıntıdır. Kaynak belirtilerek kullanılabilir. Bu yapılmazsa FSEK geçerlidir)

İkizler Burcu Şiiri
Yaptığım bir şey hoşuma gitmeli,

Ben bazen beyaz yalan söylesem

Sen sakın sevgine yalan katma,

Hayalle yaşamaktansa

Gerçekle ölmeyi yeğlerim,

Sabahları neden asıktır yüzüm,

Ya da öğle sonu neşelenirim,

Bir sebebi yoktur her şeyin,

İKİZLER BURCU YANSITTIKLARI ve ÖZELLİKLERİ

İKİZLER BURCU

İngilizce Adı: Gemini

Sembol: İkiz Kardeşler

Esmaül Hüsnası: (En çok temsilci olduğu ve hayatında ilham aldığı isimler) El Habir (Haberdar olan), El Basir (Gö- ren), Es Semi (Duyan), El Alim (Bilen), El Halik (yaratıcı). İkizler Burcu, zeki, konuşkan, çok iyi gözlemler yapan ve iyi inceleyip analiz yeteneği ve iletişimi güçlü olan bir burçtur.

Gezegen: Merkür

Günü: Çarşamba

Element: Hava – Değişken

Türü: Erkek

Birçok ezoterik konuların devamı İslami Astroloji Kitabında bulunmaktadır. Ayrıca Ellerimizin Dii ve Şahitliği, Kabe’nin Hayat Şifreleri de mutlaka okunmalıdır.

ŞarkısıKol Düğmeleri – Barış Manço

Zodyak’ta Evi: 3. Ev

Olumlu Özellikleri:

Olumsuz Özellikleri:

Suresi: